SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Chodník podél ul. Kotlářové v Ostravě Zábřehu

Objednatel: statutární město Ostrava

Realizace: 10/2021 – 05/2022

Předmětem veřejné zakázky bylo vybudování nového chodníku podél ul. Kotlářova a výstavba nového parkoviště pro 12 osobních vozidel vč. 1 parkovacího místa pro ZTP.

Dále se provádělo odvodnění parkoviště vč. osazení uličních vpustí, revizních šachet, ORL a vsakovací galerie. Bylo provedeno nové VO. Součástí stavby také bylo odstranění části stávajícího oplocení a výstavba nového.

CO O NÁS NAPSALI

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

V červnu 2022 se prostranství ve Vésce u ZŠ Npor. Loma v Příboře proměnilo v…

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná…