SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Komunikace, včetně prodloužení veřejných řádů IS k.ú. Pržno – lokalita Pod ústavem

Objednatel: obec Pržno

Realizace: 04-08/2020

V rámci plnění veřejné zakázky došlo k vytvoření nové místní obslužné komunikace, která bude sloužit pro dopravní obsluhu pro zástavbu rodinnými domky. Součástí bylo vybudování dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a rezervní chráničky pro optický kabel. Vedení NN již bylo provedeno.

CO O NÁS NAPSALI

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

V červnu 2022 se prostranství ve Vésce u ZŠ Npor. Loma v Příboře proměnilo v…

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná…