SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Realizace stavby Metylovice – chodník, úsek 3

Objednatel: obec Metylovice

Realizace: 04-08/2020

Předmětem plnění veřejné zakázky byla stavba chodníku (bezbariérové trasy pro pěší) o délce 314 m. Chodník je umístěn v obci Metylovice, podél frekventované krajské silnice č. III/48416 Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice – Palkovice.

Součástí stavby bylo vybudování odvodnění chodníku pomocí obrubníkových uličních vpustí, které odvádějí povrchové vody do nové dešťové kanalizace a místních vodotečí.

CO O NÁS NAPSALI

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

V červnu 2022 se prostranství ve Vésce u ZŠ Npor. Loma v Příboře proměnilo v…

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná…