SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Chodník Rybí – Dolní

Objednatel: obec Rybí

Realizace: 06-10/2019

Předmětem veřejné zakázky byla novostavba chodníkového tělesa navazující na chodníky ve středu obce, přesněji na autobusovou zastávku „Rybí – Fojtství“, od které pokračuje ve směru na Štramberk podél silnice III/4821, až k autobusové zastávce „Rybí – u Hanzelků“ a dále ke konci zastavěného území. Šlo o plynulé navázání tělesa chodníku na již v minulosti zrealizovanou silniční obrubu s přídlažbou ze žulové kostky.

Součástí stavby byly vynucené opravy revizních šachet na stávající kanalizaci, která odvádí dešťovou vodu z povrchu komunikace, zatrubnění stávajících příkopů, opravy oplocení dotčených sousedních pozemků, palisádové zídky, zídky z faceblokových tvárnic, bezpečnostní zábradlí a vybudování nového nasvětlení přechodu pro chodce chodníkového tělesa navazujícího na chodníky ve středu obce.

Délka I.etapy SO 101 je 253,5 m. Délka II.etapy SO 102 je 374,9 m.

CO O NÁS NAPSALI

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

V červnu 2022 se prostranství ve Vésce u ZŠ Npor. Loma v Příboře proměnilo v…

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná…