SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Cyklopropojení u křižovatky Příbor – západ

Objednatel: město Příbor

Realizace: 04-06/2021

Předmětem stavebních prací byla novostavba komunikace pro pěší a cyklisty. Délka řešeného úseku je celkem 140 m a stezka je vedena v souběhu s nově vybudovanou silnicí III. třídy, která vytvořila pátou větev velké okružní křižovatky.

Stavba je určena pouze pro cyklisty a chodce, motorovým vozidlům je vjezd zamezen.

CO O NÁS NAPSALI

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná

Cyklostezka k Boroveckým rybníkům

Semita-DS s.r.o. vyhrála soutěž na zhotovení cyklopropojení k Boroveckým rybníkům u Příbora. Stavba započala v