SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Oprava chodníků a místních komunikací ve městě a místních částech 2021“– oprava MK ul. Kpt. Jaroše v Kopřivnici

Objednatel: město Kopřivnice

Realizace: 05-09/2021

Předmětem díla byla oprava stávající komunikace v délce cca 172m, která vykazovala značnou míru poruch. Jednalo se o výměnu asfaltového povrchu silnice a opravu chodníku k ní přilehlého z jedné strany.

Komunikace – oprava vozovky byla provedena ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání. Bylo provedeno frézování a vyrovnávka projetých okrajů a jiných deformací povrchu. Došlo k výměně obrub na levé straně ve směru staničení až po ulici Dukelská.

Chodník – byl v celé ploše vybourán včetně části konstrukčních vrstev a nahrazen novými konstrukčními vrstvami ze štěrkodrti. Povrch byl proveden ze zámkové dlažby o tl. 80mm. V rámci stavby byla provedena úprava ocelové branky včetně výškového přizpůsobení dlažby na chodník.

V rámci opravy komunikace a chodníku bylo provedeno nové VDZ přechodu a bezbariérových úprav po celé délce komunikace.

 

CO O NÁS NAPSALI

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

V červnu 2022 se prostranství ve Vésce u ZŠ Npor. Loma v Příboře proměnilo v…

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná…