SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Parkoviště na ul. Mírová a parkoviště u SPORTCENTRA na ul. Nerudova, Bohumín

Objednatel: město Bohumín

Realizace: 04-06/2019

Jednalo se o veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo vybudování dopravní infrastruktury nezbytné k zajištění dopravní obsluhy v podobě dvou parkovišť (parkoviště na ul. Mírová a parkoviště u SPORTCENTRA na ul. Nerudova) pro osobní automobily v počtu 49 parkovacích míst. Stavby se realizovaly na plochách hromadného bydlení. Součástí byla realizace přilehlých chodníků, odstavné plochy na odpadní kontejnery a vybudování osvětlení parkovišť.

CO O NÁS NAPSALI

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

V červnu 2022 se prostranství ve Vésce u ZŠ Npor. Loma v Příboře proměnilo v…

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná…