SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: statutární město Ostrava

Realizace: 08/2021 – 01/2022

Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce stávající ulice Alejnikovova v Ostravě – Zábřehu. Byla provedena kompletní rekonstrukce komunikace s rozšířením na 3,5 m a nové chodníkové těleso z betonové zámkové dlažby.

Podél komunikace bylo vystavěno 7 parkovacích stání z toho 1 stání je vyhrazeno pro ZTP. Povrch parkovacích stání byl rovněž proveden z betonové zámkové dlažby.

Dešťové vody byly svedeny ze všech zpevněných ploch do uličních vpustí, které jsou napojeny do stávající jednotné kanalizace v původní trase.

Součástí stavby byla celková rekonstrukce veřejného osvětlení.

CO O NÁS NAPSALI

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

V červnu 2022 se prostranství ve Vésce u ZŠ Npor. Loma v Příboře proměnilo v…

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná…