SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Rekonstrukce ulice Cihelní

Objednatel: Město Hlučín

Realizace: 10/2016 – 03/2017

Jednalo se o celkovou rekonstrukci ulice Cihelní, kde byla vybudována nová dešťová kanalizace zaústěná do vsakovacího tělesa. Součástí projektu bylo rovněž odtěžení stávající konstrukce vozovky, která byla nahrazena novou konstrukcí s asfaltovým povrchem. Vozovka je oboustranně lemována žulovými obrubami a zpevněnou plochou z žulových kostek.

CO O NÁS NAPSALI

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

V červnu 2022 se prostranství ve Vésce u ZŠ Npor. Loma v Příboře proměnilo v…

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná…