SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Rozšíření parkovacích ploch hřbitova v Jakubčovicích

Objednatel: město Hradec nad Moravicí

Realizace: 03-04/2021

Předmětem veřejné zakázky bylo rozšíření parkovacích míst pro osobní automobily před stávajícím hřbitovem v Jakubčovicích. Došlo k realizaci parkovacích stání kategorie O1, z toho 1 parkovací stání je vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Účelová komunikace parkovací plochy byla navázána na stávající komunikaci vedoucí ke hřbitovu.

Součástí předmětu výstavby byla také oprava příjezdové komunikace ke hřbitovu.

CO O NÁS NAPSALI

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná

Cyklostezka k Boroveckým rybníkům

Semita-DS s.r.o. vyhrála soutěž na zhotovení cyklopropojení k Boroveckým rybníkům u Příbora. Stavba započala v