SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Rozšíření parkoviště u Hutyrů a úprava příkopu

Objednatel: obec Trojanovice

Realizace: 09/2022 – 04/2023

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce, které se týkaly úpravy stávajícího nezpevněného příkopu bezejmenného toku, který je přes šachtu a potrubí vyústěn do Rokytného potoku. Dále bylo provedeno rozšíření výše uvedené zpevněné plochy pro parkování, která bude také sloužit jako obratiště pro autobus.

CO O NÁS NAPSALI

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

V červnu 2022 se prostranství ve Vésce u ZŠ Npor. Loma v Příboře proměnilo v…

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná…