SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Silniční bezpečnost u zastávky BALITA

Objednatel: obec Trojanovice

Realizace: 03-05/2020

Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce zastávkového prostoru u zastávky „Balita“ a dále vybudování přístupových cest – chodníků k těmto zastávkám. Pro bezpečné přecházení silnice byly zřízeny dva osvětlení přechody. Dešťová voda z chodníků je svedena uličními vpustěmi do dešťové kanalizace a následně do vsakovacích jam, kde je přirozeně zasakována. 

CO O NÁS NAPSALI

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

V červnu 2022 se prostranství ve Vésce u ZŠ Npor. Loma v Příboře proměnilo v…

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná…