SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

Objednatel: město Příbor

Realizace: 06 – 11/2022

Jednalo se o celkovou rekonstrukci ul. Vrchlického a výstavbu nového souběžného chodníkového tělesa. Ulice Vrchlického byla propojena s nově vybudovaným parkovištěm pro ZŠ Npor. Loma. Zde se jednalo o výstavbu 47 parkovacích stání o celkové zastavěné ploše parkoviště 2 470 m2. Součástí stavby bylo i řešení odvodnění parkovací plochy pomocí uličních dešťových vpustí a liniových odvodňovacích žlabů a nové veřejné osvětlení.

CO O NÁS NAPSALI

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

V červnu 2022 se prostranství ve Vésce u ZŠ Npor. Loma v Příboře proměnilo v…

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná…