SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Vybudování dopravního hřiště v zahradě MŠ F. Formana 13, Ostrava – Dubina

Objednatel: Městský obvod Ostrava-Jih

Realizace: 04/2016

Projekt řešil stavbu dětského dopravního hřiště na zahradě stávající mateřské školy F. Formana. Zahrada byla tvořena travnatou plochou, na které se nacházelo několik pískovišť a dalších konstrukcí pro venkovní aktivity dětí.

Nově postavené dopravní hřiště je novostavbou chodníkových ploch simulujících pozemní komunikace (vozovku a chodníky). „Chodníky“ jsou tvořeny přírodní zámkovou dlažbou, „vozovka“ červenou zámkovou dlažbou. Dopravní hřiště obsahuje 6 křižovatek, z toho jednu okružní, 7 přechodů pro chodce a 2 místa pro přecházení. Svislé dopravní značení je provedeno ve zmenšených formátech na zinkových sloupcích, vodorovné dopravní značení je provedeno silniční barvou. Součástí stavby je umělý pahorek se schodištěm.

Účelem dopravního hřiště je praktická dopravní výchova dětí v předškolním věku a vyzkoušení si teoretických znalostí ze třídy v bezpečném „silničním provozu“. Účelem umělého pahorku je zachování původního herního prvku v zahradě MŠ pro letní i zimní aktivity dětí a využití přebytečné zeminy.

CO O NÁS NAPSALI

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

V červnu 2022 se prostranství ve Vésce u ZŠ Npor. Loma v Příboře proměnilo v…

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná…