SEMITA-DS s.r.o. 

dopravní a inženýrské stavby

Zpevněné plochy v Trojanovicích

Objednatel: obec Trojanovice

Realizace: 06-11/2021

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce spočívající v úpravách zpevněných ploch v centru obce Trojanovice a v okolí hotelu Beskyd.

Stavební objekt zpevněné plochy v centru obce Trojanovice řešil opravu, výměnu a sjednocení stávajících povrchů a jejich nové prostorové uspořádání.

Byly provedeny nové zpevněné plochy pro pěší, nové zelené plochy a výsadba stromů, nové kolmé parkování před komerčními jednotkami (celkem 11 parkovacích míst) a nové dopravní řešení komunikace.

Zpevněné plochy byly provedeny ze žulových odseků a z betonové dlažby.

Stavební objekt zpevněné plochy před hotelem Beskyd řešil rozšíření zpevněných ploch za účelem parkování.

Byla provedena výměna povrchu na kolmém parkování před hotelem Beskyd a doplnění nových zelených ploch. Směrem do parku bylo vybudované nové kolmé parkování včetně opěrné zdi a komunikace mezi parkovacími pruhy byla provedena z vodopropustné dlažby. Dále bylo provedeno zatrubnění stávajícího příkopu a úprava stávajících uličních vpustí.

CO O NÁS NAPSALI

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

V červnu 2022 se prostranství ve Vésce u ZŠ Npor. Loma v Příboře proměnilo v…

SEMITA-DS s.r.o. je generálním partnerem Kateřinického trailu

Stali jsme se generálním partnerem tradičního běžeckého závodu Kateřinický trail. Jeho 9. ročník se koná…